Pronájem kontejnerů

Odvoz a likvidace odpadů, odvoz stavební suti, dovoz štěrkopísku.