Ukládka odpadů, skládka Kralupsko (Kralupy nad Vltavou), Mělnicko (Mělník)

Skládky představují v systému hospodaření s odpady poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jedná se o zařízení určené ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na životní prostředí.

Naše společnost nabízí ukládku odpadů ve vlastním zařízení nacházejícím se v blízkosti areálu firmy. Na skládku přijímáme následující druhy odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.) :

Kód odpaduNázev odpaduKategorie
17 01 01BetonO
17 01 02CihlyO
17 01 03Tašky a keramické výrobkyO
17 05 04Zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03O
17 05 06Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05O

Otevírací doba

Po-Pá : 7:00-16:00 (případně dle telefonické dohody)

Umístění

Skládka / ukládka odpadů je umístěná 15 km od Prahy v obci Úžice a je vhodná především pro zájemce z oblastí Kralupsko (Kralupy nad Vltavou) a Mělnicko (Mělník), příp. jiné oblasti v blízkosti Prahy.